سفارش آنلاین  مشخصات فردی  جزئیات طراحی

  سايت دايناميك باشد و سيستم مديريت محتوا داشته باشدسايت استاتيك باشد (بدون قابليت مديريت و به روزرساني)فقط گرافيك سايت طراحي شودتصميم با طراح


  چه سبك و روشي را براي طراحي گرافيك سايت بيشتر مي پسنديد؟

  طراحي كلاسيك و عرفطراحي خلاقه و نوتصميم با طراح  مديريت و سطح دسترسي كاربران به چه شكلي است؟

  مديريت سايت به عهده يك نفر است.امكان ثبت نام چند مدير باشد.

  براي ارائه برخي امكانات سايت از ميان بازديدكنندگان عضوگيري شود.


  اطلاعات هاست و دامنه  هاست و دامنه ثبت شود.هاست و دامنه از قبل ثبت شده است.


  captcha